Imam Muslim: Bab 3: Pertanyaan tentang rukun Islam

Shahih Muslim
Kitab Iman

Bab 3: Pertanyaan tentang rukun Islam

Hadis riwayat Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata:Kami dilarang bertanya kepada Rasulullah صلی الله عليه وسلم tentang sesuatu. Yang mengherankan kami bahwa seorang badui yang beradab mengajukan pertanyaan kepada beliau dan kami mendengarkan. Suatu hari datang seorang badui, lalu berkata: Wahai Muhammad, utusanmu telah datang kepada kami, ia mengatakan bahwa engkau menyatakan bahwa Allah telah mengutusmu. Rasulullah صلی الله عليه وسلم menjawab: Benar. Orang itu bertanya: Kalau begitu, siapakah yang menciptakan langit? Rasulullah صلی الله عليه وسلم menjawab: Allah. Orang itu bertanya: Siapakah yang menciptakan bumi? Rasulullah صلی الله عليه وسلم menjawab: Allah. Orang itu bertanya: Siapakah yang menegakkan gunung-gunung ini dan menjadikan sebagaimana adanya? Rasulullah صلی الله عليه وسلم menjawab: Allah. Orang itu berkata: Demi Zat yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi dan menegakkan gunung bahwa Allah-lah yang mengutusmu? Rasulullah صلی الله عليه وسلم menjawab: Ya. Orang itu berkata: Utusanmu mengatakan bahwa kami wajib mengerjakan salat lima waktu dalam sehari semalam. Rasulullah صلی الله عليه وسلم menjawab: Benar. Orang itu berkata: Demi Zat yang mengutusmu, apakah Allah yang memerintahkanmu? Rasulullah صلی الله عليه وسلم menjawab: Benar. Orang itu berkata: Utusanmu mengatakan, bahwa kami wajib mengeluarkan zakat harta kami. Rasulullah صلی الله عليه وسلم menjawab: Benar. Orang itu bertanya: Demi Zat yang mengutusmu, apakah Allah yang memerintahkanmu? Rasulullah صلی الله عليه وسلم menjawab: Ya. Orang itu berkata: Utusanmu juga mengatakan bahwa kami diwajibkan puasa pada bulan Ramadan. Rasulullah صلی الله عليه وسلم menjawab: Benar. Orang itu bertanya: Demi Zat yang mengutusmu, apakah Allah yang memerintahkanmu? Rasulullah صلی الله عليه وسلم menjawab: Ya. Orang itu berkata: Utusanmu mengatakan pula bahwa kami wajib menunaikan ibadah haji ke Baitullah, jika mampu. Rasulullah صلی الله عليه وسلم menjawab: Benar. Kemudian orang itu pergi, seraya berkata: Demi Zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak akan menambahkan atau mengurangi semua apa yang telah engkau terangkan. Mendengar itu, Rasulullah صلی الله عليه وسلم bersabda: Sesungguhnya jika benar apa yang diucapkan, ia akan masuk surga


Link bahasa arab
Hadits marfu' Nomor: 13 Sumber: http://hadith.al-islam.com/Bayan/ind/

1 komentar:

  1. Smg Ummat Islam berpegang teguh sama yg Rukun Islam Lima perkara ini ...
    Btw, link banner sohib sudah terpasang juga di Pandawa Lima...

    ReplyDelete